EK

Čo k tomu potrebujeme:

  • technický preukaz časť 1. a časť 2. (malý a veľký)
  • staré kartičky TK
  • vaše vozidlo

Cenník

  • vybavenie EK pre osobný automobil – 45 €