Prihlásenie vozidla zo zahraničia

Čo k tomu potrebujeme:

  • kúpno-predajná zmluva; faktúra o nadobudnutí vozidla
  • zahraničný technický preukaz (obidve časti)
  • v prípade firemného vozidla výpis z obchodného registra SR
  • údaje nového majiteľa (slúžia na vyplnenie náležitých žiadostí + splnomocnenia)
  • vaše vozidlo

Cenník

  • finálna cena za prihlásenie – 550 €
    • cena zahŕňa: STK, EK, KO, recyklačný poplatok, úradný preklad TP + kúpnopredajnej zmluvy, poplatok za administratívu na úrade, kolky za ŠPZ
  • treba vždy prirátať registračný poplatok vozidla (závisí od výkonu)